Helende krachten

Een goed teken!

Meer lezen over hoe de geest het lichaam aanstuurt?

www.levensbewustzijn.nl

Over de speciale medische basiskennis die de natuurlijke drang tot overleven in alle organismen verklaart en het uitgangspunt  kan vormen voor de benadering van de (zieke) mens.

Heldere uitleg over de 5 natuurwetten.