Helende krachten

Verdringing en energie-ontladingen

De hoofdpijn, verlamming of bloeding waaraan u lijdt kan heel goed de terugkeer in uw lichaam zijn van iets dat eertijds verdrongen werd en niet gesymboliseerd kon worden. Het verdringen van woorden van haat of liefde, of iets dat emotioneel zo subtiel is dat er geen woorden voor lijken te  bestaan, veroorzaakt energie-ontladingen in ons lichaam waarop geen enkele psychische instantie of voorstelling vat heeft, en die daarom onze organen aantasten en ontregelen: tekens waar geen woorden voor zijn ontaarden in symptomen.

- Julia Kristeva In den beginne was de liefde