Helende krachten

Levensreservoir

We hebben allemaal een innerlijke hulpbron diep in onszelf, te vergelijken met onderaards water of uitgestrekte olievoorraden of diep in het aardgesteente verborgen mineralen, hulpbronnen die we hebben meegekregen, die we kunnen aanboren, gebruiken, activeren, zoals onze levenslange vermogens tot leren, groeien, helen, en onszelf transformeren.

Hoe zou een dergelijke transformatie tot stand komen?

Ze komt rechtstreeks voort uit ons vermogen een breder perspectief in te nemen, te beseffen dat we groter zijn dan we denken. Ze komt rechtstreeks voort uit erkenning en verwezenlijking van alle dimensies van ons zijn, uit wie we echt zijn en wat we echt zijn.

Het blijkt dat deze innerlijke hulpbronnen - die we zelf kunnen ontdekken en aanboren- allemaal rusten op de pijlers van belichaamd bewustzijn en ons vermogen onze relatie tot dit bewustzijn te ontwikkelen. Het ontdekken en ontwikkelen doen we door op een bepaalde manier onze aandacht bij iets te houden: bewust in het huidige moment, zonder te oordelen.