Helende krachten

Ik zorg , dus ik ben

De mens valt  dan samen met zijn zorgende functie en precies daardoor wordt hij psychisch ziek.

De miskenning van de eigen identiteit brengt gevoelens teweeg die liggen aan de basis van agressie. Dat geweld kan ofwel intern gericht zijn, wat kan leiden tot hevige overmoeidheid zoals bij het chronisch vermoeidheidssyndroom, zelfverwondingsgedrag, depressieve klachten en zelfs tot suïcidaliteit, ofwel extern, wat zich voornamelijk uit in irritatie, intolerantie en openlijk geweld naar de andet toe, met alle gevolgen van dien.