Helende krachten

Zie/ denk helder

De ervaringen in ons leven zijn grotendeels hoe we ze interpreteren.

We kunnen altijd voor een positief perspectief kiezen die in overeenstemming is met de Waarheid.

Een positief perspectief geeft ons kracht en energie.

We kunnen ook kiezen voor een negatief en pessimistich perspectief .

Deze kost kracht en energie.

- De mystieke school