Helende krachten

Leren in vertrouwen

www.levensbewustzijn.nl

Over de biologische natuurwetten; deze wetten geven inzicht in de koppeling tussen lichaam en geest. Als je je gaat verdiepen in de biologische wetten en deze gaat toepassen in je leven, wordt de reikwijdte van deze totaal andere levenshouding je pas echt duidelijk. Ziekten zijn geen bedreiging meer, het is juist een goed teken, want je hebt iets opgelost.

Je gaat jezelf herkennen en je krijgt veel meer begrip voor je eigen functioneren en het functioneren van anderen. Ook ga je zien dat de rust en het vertrouwen,waarmee je de processen van je lichaam observeert, alles minder heftig doet verlopen.