Helende krachten

Energiebakens

Liefde en waarheid zijn hele sterke energieën want ze hebben een hoge frequentie.

Mensen die zoveel mogelijk in waarheid leven omtrent zichzelf en die in staat zijn onvoorwaardelijke liefde te geven, zenden lichtgolven(fotonen) uit op een hele hoge frequentie.

Zonder goed te weten waarom dit zo is, voelen andere mensen zich tot hen aangetrokken of trekken zij zelf mensen naar zich toe.