Helende krachten

Informatiestress

Ons gedrag is veranderd, maar ons brein niet!

Ons brein is niet geconstrueerd voor de informatiestress waaraan het blootgesteld wordt... Eigenlijk zijn we geschapen voor een leven op de savanne, waar we indrukken in alle rust konden ordenen en verwerken. Schadelijke stress is een volksziekte die willekeurig wie kan treffen. We hebben het niet meer over waarschuwingssignalen. We hebben het over een epidemie.

We hebben een samenleving opgebouwd waarin we niet goed gedijen. Eenzame ouderen,kinderen en prestatiedruk, ouders en carrieres; het blijkt dat het niet te combineren is.We storten in, burnout voor jong en oud! Veranderingen zijn oppervlakkig de crisis gaat door en dieper.

We 'passen' niet in de samenleving die we zelf hebben opgebouwd!

Langdurige stresd kan veel systemen in het lichaam in disbalans brengen. Biologisch gezien bijt het lichaam van zich af, maar ons intellect sluit vaak de ogen voor de signalen van het lichaam.

Uit: Leva van Mats en Susan Billmark