Helende krachten

Ayurveda

De Rishi's zeiden dat het leven wordt opgebouwd door de wijze waarop wij daaraan deelnemen. Niets is goed, of slecht, of hard, of zacht, of pijnlijk, of prettig, behalve in onze ervaring. Datzelfde geldt voor ziekte.
Een ziekte is niet het contact op moleculair niveau tussen een organisme van buitenaf en ons lichaam. Het is ook niet de stroom van toxische  stoffen in het bloed of een groepje op hol geslagen cellen. 
Volgens de Rishi's  is ziekte een aaneenschakeling van momenten die wij ervaren, waarin aan elk detail van de enorme stroom aan indrukken en invloeden van over de hele wereld op ons afkomen, ook ons lichaam, een bepaalde waardering toekennen.

Ook ons lichaam is een wereld.
' Zoals het lichaam van de mens, zo is het lichaam van het heelal.
Zoals de geest van de mens, zo is de geest van het heelal.
Zoals de microkosmos, zo is de makrokosmos.'

Terwijl ik mijn dagelijks leven leid, heb ik zeggenschap over twee werelden, de kleine wereld in mij en de grote wereld om mij heen. Tegenover mijn waardering van elk detail 'daarbuiten'- de zon, de hemel, de kans op regen, de woorden die andere mensen zeggen, de schaduw- staat een gebeurtenis 'hierbinnen'. Elke seconde kan ik kiezen uit een onbegrensd aantal mogelijkheden om de gedaante van de wereld te veranderen, want de wereld heeft slechts de gedaant die ik eraan geef. Niets in het universum is zo belangrijk als ons deelnemen daaraan.