Helende krachten

Een gezond brein

Body follows mind

Een goede gezondheid vraagt een optimale werking van ons brein. Een gezond brein is als controlekamer niet alleen doorslaggevend voor de totale gezondheid van de mens, het is tevens van groot belang voor haar spirituele evolutie.

Als het lichaam niet goed functioneert, moet je eerst kijken in de aansturing ervan. De menselijke natuur kent overlevingsmechanismen, plezier- en beloningssystemen, pijn- en vermijdingssystemen.

Om de weg terug te vinden naar onze innerlijke natuur is het noodzakelijk om gezonde, eerlijke, innerlijke communicatie in te voeren. Dan pas kunnen we herstellen.