Helende krachten

Fysiologie

We slaan niet alleen droge zintuiglijk waargenomen feiten op, maar ook altijd gevoelens, fysiologie, die we het moment van de ervaring in ons lichaam hebben waargenomen. Deze aan elk afzonderlijk gegeven gekoppelde emoties bepalen onze mening, onze overtuigingen oftewel onze realiteit. De negatieve overtuigingen vormen bad clusters.

Deze bad clusters veroorzaken psychosomatische ziektes; dit zijn lichamelijke klachten die door de geest of de werking van het brein veroorzaakt worden.

Voor het ordenen van je brein moet je het onbewuste bewust maken.De volgorde van stappen die je moet nemen is:  bewustwording, acceptatie, transformatie en dan volgt harmonisatie of flow.