Helende krachten

Emoties

Een emotie is in essentie niet alleen een individueel gevoel, maar ook een poging om het gedrag en de emoties van anderen te beinvloeden. Emoties zijn communicatief en manipulatief van aard. Een gedeelde emotie geeft een groepsgevoel. Er ontstaat een sfeerafstemming. Uitwisseling van emoties is zo oud als de wereld. De kern, van betekenissen, is emotie: angst, zorg, boosheid, blijdschap, schaamte, schuld en liefde af te lezen aan het lichaam