Helende krachten

Tot bloei komen!

www.boeleytsma.nl

Boele, schrijver van het boek 'De planteneter' heeft nu een aantal programma's ontwikkeld waar je aan deel kunt nemen.

concept 1: Tochtgenoten: één hele dag onderweg met onverdeelde aandacht voor jou, de gast.
concept 2: jaarprogramma Bloei een heel jaar van dag tot dag begeleiding naar jouw potentie.

Herbezinning, herrijking en je persoonlijke bloei ter hand nemen.

Motto:'Hallo aarde' een beweging van mensen die liefdevol en bewust omgaan met het leven en de aarde. Een beweging van praktische, aardse spiritualiteit.