Helende krachten

Verander je immuunsysteem

Depressiviteit en verliefdheid veranderen je immuunsysteem.
Dat weet je uit ervaring.
Wanhoop en uitzichtloosheid vergroten risico's op ziekte en verkorten het leven.
Wij zijn de enige wezens ter wereld die door gedachten en gevoelens hun biologische structuur kunnen veranderen. Onze cellen luisteren voortdurend naar onze gedachten. De herinneringen aan spanningen, brengt destructieve hormonen op gang, als de spanningen zelf.
Elke cel van ons lichaam wordt door onze geest beïnvloedt. Want niets heeft zoveel invloed op het lichaam als de overtuigingen van de geest.

Zo is ons zenuwstelsel zich bewust van het verschijnsel veroudering. Juist omdat we ons daarvan bewust zijn beïnvloedt onze psychische toestand datgene waarvan we ons bewust zijn.
De grens tussen biologie en psychologie is niet aan te geven.