Helende krachten

Discipline

Zonder dat hij of zij zich daarvan bewust is, houdt het gedisciplineerde individu zichzelf onder controle. Daarbij vervaagt de grens tussen wat we willen omdat het de norm is, en wat we 'zelf' echt willen.

Zichtbaarheid maakt dat je je discipline verinnerlijkt.
Discipline onderwerpt het lichaam, en berooft het van de kracht om niet te gehoorzamen.
Als de energie die je op kunt brengen systematisch tekort schiet om te doen wat er van je gevraagd wordt, gaat het mis.