Helende krachten

In potentie aanwezig

'Alles  in onze fysieke realiteit bestaat als puur potentieel'.
Als je een toekomstige gebeurtenis in je leven kunt voorstellen op basis van elk van je persoonlijke verlangens, dan bestaat die realiteit reeds als een mogelijkheid in het kwantumveld en wacht tot ze door je wordt waargenomen.

Het kwantumveld bevat een realiteit waarin je gezond, welvarend en gelukkig bent en alle kwaliteiten en bekwaamheden bezit van het geïdealiseerde ik dat je in gedachten hebt.

Via aandacht en  dagelijkse inspanningen verkrijg je deze nieuwe kennis.
De energie van de oneindige mogelijkheden wordt, gevormd door het bewustzijn- je geest.
Bewustzijn en energie zijn zo nauw verbonden dat ze één zijn.

Je bewustzijn (geest) heeft invloed op energie(materie), omdat je bewustzijn energie is en energie bewustzijn heeft.

Je bent machtig genoeg om de materie te beïnvloeden omdat je op het meest elementaire niveau energie met een bewustzijn bent.