Helende krachten

Blokkades

Energie is altijd in beweging. Die staat nooit stil. Als er blokkades in ons energiesysteem zitten, wordt de natuurlijke beweging verstoord, en dat staat een dieper contact met onszelf en daarmee met onze manier om ons te uiten in de weg.

Het diepere wordt onder de oppervlakte verstopt en vergeten, en er treedt een scheiding in ons op, zowel tussen de mannelijke en vrouwelijke energie als tussen het hogere en het lagere bewustzijn.

De verhoogde sensitiviteit die door het werken met energie wordt verkregen, zal ons beter in staat stellen een onbalans of blokkades in onze energie gewaar te worden lang voordat ze fysiek tot uiting komen en bijvoorbeeld door een arts kunnen worden vastgesteld.

Als er een slecht contact is met een bepaald gebied, is dat een teken van blokkades en vereist onze aandacht. Als je niet van het begin af naar zo'n signaal luistert, kan je organisme met een duidelijker boodschap komen, bijvoorbeeld met ziekte.

Als je een onbalans signaleert, probeer er dan achter te komen waardoor die veroorzaakt wordt, en werk dan verder met oefeningen om de energie op de bewuste plek te versterken. Hoe sensitiever we zijn, des te sneller en nauwkeuriger kunnen we beginnen met balancerende oefeningen, voordat er zich een ziekte ontwikkelt.