Helende krachten

Energie volgt het denken

Alles begint met een gedachte. En gedachten hebben de neiging zichzelf waar te maken. Aan elke handeling gaat een gedachte vooraf. Gedachten bepalen onze werkelijkheid. We kunnen de wereld alleen via onze gedachten waarnemen. Onze zintuigen doen wel waarnemingen, maar die informatie moet door onze geest worden verwerkt en dan in gedachten worden omgezet om die waarnemingen te begrijpen.

Gedachten zijn een vorm van energie en ze dragen net zo goed bij aan de realiteit als realiteit. De kwantumfysica heeft aangetoond dat subdeeltjes bewegen in de door de onderzoeker verwachte richting. M.a.w: deverwachting van de onderzoeker beïnvloedt de uitkomst van het experiment. 

Energie volgt het denken. Energie zal stromen naar alles waarop je je aandacht vestigt. Als dat zo is dan hebben onze gedachten hun uitwerking op de materiële werkelijkheid.

Dat is een gek idee voor de meeste mensen. We hebben geleerd dat de geest losstaat van de materie. Maar de kracht van gedachten is sterker dan wat dan ook. We stimuleren de dingen waaraan we denken. Gedachten zetten zich vast in ons onderbewuste en vormen de brandstof voor gebeurtenissenin het echte leven. Het ene denken en het andere doen werkt dan ook niet.

Je zult al je wensen en verlangens onbewust saboteren als je gedachten er niet mee in overeenstemming zijn.Gedachten die in strijd zijn met werkelijkheid, veroorzaken pijn.

'We raken niet verstoord door wat er om ons heen gebeurt, maar door onze gedachten erover.' - Epictetus

Een situatie opnieuw bezien is de eerste stap naar een nieuwe situatie.