Helende krachten

Mijn hersenen zijn slechts een ontvanger, in het universum is er een kern waaruit we kennis, kracht en inspiratie putten.

- Nikola Tesla

Iedereen zou zijn lichaam moeten beschouwen als een geschenk van onschatbare waarde van degene die hij het liefste heeft, een prachtig kunstwerk, van onbeschrijflijke schoonheid en mysterie dat verder gaat dan de menselijke conceptie en zo delicaat dat een woord, een adem, een blik, nee, een gedachte kan het verwonden.

- Nikola Tesla

Als je de geheimen van het universum wilt vinden,

denk dan in termen van energie, frequentie en vibratie.

- Nikola Tesla

Er zijn verschillende vormen van zorg te onderscheiden, en dat op basis van de plaats waaruit zij beleefd wordt. Men kan allereerst zorg dragen voor de ander vanuit het perspectief van het ' onechte zelf' of het ego, waarbij men voor de zorg vist naar complimenten of loon ' naar prestatie'.

Een dergelijke hulpverlening is echter gefundeerd in een vroegkinderlijk verlangen naar erkenning van het eigen ego. ' wanneer luistert er nu eindelijk eens iemand naar mijn verhaal' en is op termijn lichamelijk slopend, wat tegenwoordig leidt tot burnout.

Men kan echter ook zorg dragen voor de ander vanuit de open dimensie van de ziel in het diepst van ons innerlijk. De zorg is nu niet uitputtend. Integendeel, men leeft ervan op omdat men in contact staat met het overvloedige leven, met de diepe laag in onszelf die geen erkenning nodig heeft om te kunnen bestaan, die gewoon is. Voor de zorg die men verleent  verwacht men per definitie niet iets terug zoals dankbaarheid, complimenten of loon naar prestatie.

De mens valt  dan samen met zijn zorgende functie en precies daardoor wordt hij psychisch ziek.

De miskenning van de eigen identiteit brengt gevoelens teweeg die liggen aan de basis van agressie. Dat geweld kan ofwel intern gericht zijn, wat kan leiden tot hevige overmoeidheid zoals bij het chronisch vermoeidheidssyndroom, zelfverwondingsgedrag, depressieve klachten en zelfs tot suïcidaliteit, ofwel extern, wat zich voornamelijk uit in irritatie, intolerantie en openlijk geweld naar de andet toe, met alle gevolgen van dien.