Helende krachten

Lange tijd werden de tekenen en symptomen van een ziekte als vijanden gezien, die koste wat kost genegeerd of tot zwijgen gebracht moest worden, in plaats van dat we hun diepere betekenis en de boodschap die ze voor ons hadden, zagen.

Als de boodschapper een boodschap brengt, zal het je niet helpen om te hopen dat hij weg zal gaan, of hem te negeren. Hij zal je laten weten dat hij er is door zijn stem, zijn handen, of eventueel zelfs kracht te gebruiken. Je kunt de boodschapper negeren, maar dan komt er een andere. Sommige mensen proberen de boodschapper binnen te halen en hem deel van hun leven te laten uitmaken.... maar het oorspronkelijke probleem is daarmee niet opgelost!

Om te beginnen moet je in staat zijn de boodschap,die door tekenen en sumptomen wordt geuit, te begrijpen. Dat kan alleen met een vergrootglas, waardoor je alle facetten kunt zien, zowel de zichtbare als de onzichtbare. Vaak zijn de aanwijzingen duidelijk, als onze ogen maar kunnen zien, onze oren horen en we de wijsheid hebben om te kunnen begrijpen.

Heb jij steeds terugkerende lichamelijke klachten? Psychosomatiek biedt inzicht in je klacht- geen fysiek inzicht, maar mentaal en symbolisvh. Verwacht geen spontane genezing of grote waarheden, maar onderzoek of de symboliek van je klachten jou iets te vertellen heeft.

Blaasontsteking: psychische druk en de uitdaging van het loslaten. Je bent iets wat essentieel voor je was, aan het loslaten en dat doet pijn.Blaasontsteking staat symbool voor iets laten gaan wat zijn langste tijd heeft gehad. Het is de uitdaging je daaraan over te geven.

Keelpijn treedt op bij problemen op het gebiiedvan communicatie en expressie; thema's van het keelchakra. Keelpijn staat voor het verdedigen van de weg naar je innerlijk: niet meer alles slikken. Bij terugkerende keelpijn is het de kunst om erachter te komen wat je niet langer wilt slikken.

Hoofdpijn: onbalans tussen hoofd en hart veroorzaakt hoofdpijn. Volgens Ziekte als symbool staat hoofdpijn voor een zwaar hoofd, perfectionisme en wilskracht kunnen je dwarszitten. Twee eigenschappen die je nodig hebt maar die soms hun eigen grens voorbih gaan, met hoofdpijn tot gevolg. Verlicht je hoofd door speels te denken en te zijn.

www.levensbewustzijn.nl

Over de biologische natuurwetten; deze wetten geven inzicht in de koppeling tussen lichaam en geest. Als je je gaat verdiepen in de biologische wetten en deze gaat toepassen in je leven, wordt de reikwijdte van deze totaal andere levenshouding je pas echt duidelijk. Ziekten zijn geen bedreiging meer, het is juist een goed teken, want je hebt iets opgelost.

Je gaat jezelf herkennen en je krijgt veel meer begrip voor je eigen functioneren en het functioneren van anderen. Ook ga je zien dat de rust en het vertrouwen,waarmee je de processen van je lichaam observeert, alles minder heftig doet verlopen.

Haat en angst kunnen het lichaam net zo aantasten als giftige chemicaliën.

- Joseph Krimsky

Spanning vermindert de bloedtoevoer naar de haarvaten. Wat er dan weer toe kan leiden dat het zicht na een x aantal jaren hard kan terug lopen vanwege een doorbloeding die niet toereikend genoeg is om het kwetsbare 'membraan' te voeden. Ook haaruitval kan een gevolg zijn.

Liefde en waarheid zijn hele sterke energieën want ze hebben een hoge frequentie.

Mensen die zoveel mogelijk in waarheid leven omtrent zichzelf en die in staat zijn onvoorwaardelijke liefde te geven, zenden lichtgolven(fotonen) uit op een hele hoge frequentie.

Zonder goed te weten waarom dit zo is, voelen andere mensen zich tot hen aangetrokken of trekken zij zelf mensen naar zich toe.